سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ندا تاکی – کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشگاه

چکیده:

در خانه های سنتی کاشان ،آب در قلب بنا و در برابر دیدگان ایوان و ارسی حضور یافته است، ایوان فضای نیمه باز خانه است که به بیرون چشم دوخته و اتاق روبرو(هفت دری یا پنج دری ) از مهمترین اتاق هاست که یا چشم بر پنجره ارسی دارد که طبیعتی منجمد بر آن نقش بسته یا در پس آن چشم به حیاط و در قلب آن حوض دارد ، و حوض چون سفره ای در حیاط گسترده می شود.در این مقاله برآنیم تا از چگونگی مدیریت سنتی آب در خانه های کاشان دوره قاجار آگاهی یابیم. برای این کار ابتدا به بررسی چگونگی دسترسی آب در شهر کاشان می پردازیم .در ادامه به بررسی چگونگی تکنیک حضور آب در خانه ها اشاره می شود. بررسی معماری حوضخانه ها در خانه های کاشان این دوره از دیگر مواردی است که در این مقاله به آن اشاره می شود. حوضخانه ها در مسیر حرکت آب قنات هایی بوده که از شهر عبور می کرده است. حوض در حیاط خانه ها و تعابیر به کار رفته در طراحی حوض ها مانند شکل ،ابعاد،اندازه حوض ها در چند نمونه از خانه های کاشان دوره قاجار بررسی می شود .فواره حوض ها و فن حضور آب در فواره ها از دیگر نکاتی است که در راستای بررسی معماری حوض ها به آن اشاره می شود. بررسی نظام های مدیریت سنتی آب در خانه های کاشان دوره قاجار در ارایه راهکارهایی برای استفاده بهینه در الگوهای معاصر راهگشاست.ماحصل این بررسی راهکارهایی را برای مدیریت معاصر آب ارایه می دهد.