سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رضا نادی – کارشناس ارشد معماری،مدرس موسسه آموزش عالی نجف آباد
احمد فتحی نجف آبادی – کارشناس ارشد مرمت و احیاء بافتها و بناهای تاریخی،مدرس آموزش عالی سپهر

چکیده:

محدودیت منابع انرزی های تجدید ناپذیر و افزایش مشکلات زیست محیطی و همچنین روند رو به رشد مصرف انرژی و سرمایه ، معماران و متفکران حوزه معماری و محیط زیست را بر آن داشته تا در شیوه برخورد خود با طبیعت پیرامون تجدید نظر کرده و به سوی بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی های موجود در طبیعت حرکت کنند. در این مقاله سعی شده پساز بررسی علل و نتایج پدیده جهانی تغییر اقلیم، راهکارها و تجربیاتی از معماری ایران و جهان در راستای استفاده بهینه از اقلیم بیان شود و سپس با مروری بر آثار گذشته و بالاخص معاصر معماری ایران به ارائه پیشنهاداتی برای دستیابی به معماری پایدار، از طریق همزیستی هرچه بهتر با طبیعت پرداخته است