مقاله درد شانه در افراد کوله سیستکتومی شده لاپاراسکوپی: یک مطالعه مقایسه ای بالینی: گزارش کوتاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: درد شانه در افراد کوله سیستکتومی شده لاپاراسکوپی: یک مطالعه مقایسه ای بالینی: گزارش کوتاه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کوله سیستوکتومی
مقاله درد شانه
مقاله گاز CO2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ملازاده هادی
جناب آقای / سرکار خانم: طیبی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سرعت متفاوت دمیدن گاز به فضای داخل شکم بر روی احساس درد شانه بعد از عمل در افراد کاندید لاپاراسکوپی کوله سیستکتومی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، نمونه مورد مطالعه ۱۰۰ نفر بود که به دو گروه ۵۰ نفره تقسیم شدند که شامل سرعت دمیدن گاز ۲ L/min CO2 در گروه اول و ۵ L/min در گروه دوم بود. در زمان های صفر، شش، ۱۲، ۲۴ ساعت بعد از عمل میزان درد شانه با استفاده از پرسشنامه VAS مورد ارزیابی قرار گرفت و مقایسه شد.
یافته ها: میانگین مدت زمان هر عمل جراحی در گروه اول ۳۷٫۱ دقیقه و در گروه دوم ۳۵٫۸ دقیقه بود که این اختلاف در دو گروه معنادار نبود (P=0.42). ولی میانگین درد شانه در زمان های صفر، شش، ۱۲ و ۲۴ به ترتیب در گروه اول ۳٫۳۴، ۳٫۲۳، ۲٫۶۴، ۱٫۸۲ و در گروه دوم ۴٫۸۶، ۴٫۶۰، ۳٫۷۵ و ۲٫۷۸ بود که این اختلاف ها از نظر آماری معنادار بودند (P=0.02، P=0.02، P=0.03، P=0.04).
نتیجه گیری: چنان چه دمیدن گاز دی اکسیدکربن در فضای داخل شکم با سرعت پایین تر باشد بیماران درد شانه کمتری را احساس می کنند. از این روی جهت جراحی های لاپاراسکوپی دمیدن گاز با سرعت پایین توصیه می شود.