سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی جهانیان – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی صاحب الزمانی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

درج بافر بعنوان یکی ازروشهای موثر برای جبران تاخیر اتصالات در فناوریهای بسیار زیرمیکرون مطرح است درج بافر در مراحل قبل از جایابی بدلیل مشخص نبودن محل سلول ها با خطای زیادی همراه است پس از جایابی محل سلول ها ثابت می شود و ممکن است در برخی نواحی چینش که نیاز به بافرهای زیادی می باشد منابع ناچیزی برای درج بافر قرارگرفته باشد لذا درج بافر درمراحل بعد از جایابی معمولا ا زنظر استفاده مناسب از منابع بافر کارآمد نیست . در روش ارائه شده دراین مقاله درمرحله جداسازی طرح کلی بافرها استخراج شده و سپس عمل جایابی با درنظر گرفتن این طرح کلی اجرا می شود لذا هم از تخمین های سطح بالا برای توزیع مناسب بافرها استفاده می شود و هم از بهینه سازی های مرحله جایابی برای تعیین محل دقیق بافر استفاده می شود