سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی عبدالهیان دهکردی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز جهاد دانشگاهی شهرکرد
حسین صادقی – دانشجوی کارشناسی نرم افزار
سیدمسلم طاهریان قهفرخی – دانشجوی کارشناسی نرم افزار

چکیده:

سیستمهای بینایی ماشین و پردازش تصویر روشهای نوینی هستند که در علوم مختلف از جمله صنعت هواشناسی ، شهرسازی و علوم نظامی و امنیتی ، پزشکی، کشاورزی و … کاربردهای فراوانی یافته اند از جمله کاربردهای بینایی ماشین در بخش کشاورزی دسته بندی محصولات می باشد دراین مقاله از سیستم بینایی ماشین در درجه بندی محصولات کشاورزی براساس صدمات سطحی و رنگ استفاده شدهاست بدین منظور تعداد ۱۲۰ عدد سیب بصورت تصادفی انتخاب و از تمام سیب ها در شرایط نوردهی یکسان تصویر گرفته شده است از این تعداد ۹۵ تصویر جداسازی و داده های مربوط به آنها استخراج گردیده است سپس با استفاده از شبکه های عصبی و یادگیری با تعداد ۶۰ داده ماشین آموزش داده شده و از ماشین خواسته شده است تا در مورد ۳۵ داده دیگر تصمیم گیری کند نتایج نشان میدهد ماشین آموزش دیده با دقت بالای ۹۶ درصد درجه بندی سیب ها را به درستی انجا م داده است.