سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد زمانی – دانشگاه شیراز ، دانشکده علوم، بخش علوم زمین
مرضیه خلیلی –

چکیده:

تعیین درجه اهمیت پارامترهای زمین شناسی و ژئوفیزیکی و لرزه شناسی به منظور تهیه نقشه های سطحی و زیر سطحی ساختارهای زمین یکی از مهترین وظایف علوم زمین است . در گذشته این مسئله که کدامیک از عوامل در مطالعات زمین شناسی نقش کلیدی تری داشته و بیشترین تاثیر در سیر تکامل ساختارهای تکتونیکی منطقه مورد مطالعه را دارد کمتر مورد توجه قرار گرفته است و تجزیه و تحلیل نقشه هایی که بدون در نظر گرفتن اهمییت و نقش پارامترهای زمین شناسی تهیه شده اند برای شناخت دقیق تحولات زمین چندان مفید و راهگشا نخواهد بود. به منظور رفع این مشکل ، طیف وسیعی از اطلاعات زمین شناسی و ژئوفیزیکی و لرزه خیزی ایران را جمع آوری نموده و با استفاده از روشهای آماری چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم . پس از آن با استفاده از روش تحلیل آماریfactor analysis پارامترهای جمع آوری شده را بر اساس درجه اهمییت رتبه بندی نمودیم. از نتایج بدست آمده چنین استنباط می شود که برخی از پارامترها نظیر بوگر آنومالی، گراویتی ، توپو گرافی منطقه ، ثابتهایb وa رابطه گوتنبرگ – ریشتر) و شدت مغناطیس در مقایسه با سایر پارامترها نقش کلیدی تری در مطالعه تکتونیک و سایزموتکتونیک یک منطقه می توانند داشته قرار گیرد