سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا فرجام – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فن
حمید سلطانیان زاده –
رضا آقایی ظروفی –

چکیده:

دراین مقاله روشی خودکار را برای درجه بندی تصاویر آسیب شناسی پروستات مبتنی بر سیستم درجه بندی گلیسون ارائه کرده ایم ابتدا با استفاده از ویژگیهای بافتی و الگوریتم خوشه یابی K-means نواحی غده ای را در تصاویر اسیب شناسی پروستات جدا م یکنیم سپس این نواحی را به همراه ویژگیهای ذکر شده به عنوان ورودی به یک الگوریتم درختی می دهیم که در پنج مرحله تصاویر را درجه بندی می کنند این الگوریتم درمرحله اول تصاویر درجه ۱و ۲ را از تصاویر درجه ۳و۴و۵ جدا می کند سپس در مرحله دوم تصاویر درجه ۱و۲ را طبقه بندی می کند در مرحله سوم این الگوریتم تصاویر درجه ۳و۴و۵ به دو گروه درجه ۳و ۵ طبقه بندی می شوند دراین مرحله بعضی از تصاویر درجه ۴ به گروه اول و بقیه به گروه دوم نسبت داده می شوند درمراحل چهارم و پنجم این الگوریتم هم تصاویر این دو مجموعه از یکدیگر جدا می شوند برای ارزیابی روش پیشنهادی از یک مجموعه داده تصویر با تعداد ۱۹۹ نمونه استفاده شده است.