سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان گروه بیماری شناسی گیاهی
ولی الله بابایی زاده – گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
شاهپور ابراهیم نژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران
مهدی پیر نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان گروه بیماری شناسی گیاهی

چکیده:

در این بررسی چند رقم جو ایرانی که در مناطق مختلف کشور کشته می‌شوند در برابر قارچ عامل سفیدک سطحی ( جدایه ای از گرگان) Blumeria graminis f.sp. hordei ارزیابی شدند. غربال گری ارقام روی برگ‌های اول بریده شده یاخته‌های با یک هفته سن در محیط Water agar ج در صد شامل ۲۰ میلی‌گرم در لیتر بنزیمیدازول انجام شد. پنج کنیدی Bgh در هر میلی متر مربع روی برگ‌ها پاشیده شده. یک هفته پس از آلوده سازی، تعداد کلنی رشد یافته در سطح ۲،۵ سانتی‌متر مربع ترک‌ها در زمینه استریو میکروسکوپ شماره شد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها اختلاف معنی داری در نرخ حساسیت به بیماری در مقایسه بین ارقام جو در مقابل قارچ Bgh نشان داد. رقم ۱۲ Mb در صد خیلی حساس، معتدل ۳۲ حساس ، ارقام ترکمن، صحرا و Productive نسبتاً مقاوم ارزیابی شدند. رقم دشت در صد بالایی به بیماری سفیدک سطحی مقاوم بود. نتایج بررسی تعاملات ارقام جو ۴۸ ساعت پس از آلودگی نشان داد جواب‌های مرگ سریع سلولی و تشکیل پاپیل در ارقام مقاوم در مقایسه با رقم حساس افزایش معنی‌داری یافت . این بررسی در طی سال‌های ۱۳۸۹-۹۰ در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شده است.