سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

سیدکمیل طیبی – دانشگاه اصفهان
الهام کاظمی – دانشگاه اصفهان
مجتبی خانی زاده امیری – دانشگاه اصفهان
الهام جانقربان – دانشگاه اصفهان

چکیده:

بهبود بهره وری یکی از کارآمدترین روشهای افزایش رشد اقتصادی مورد توجه بیشتر برنامه ریزان و سیاست گذاران در کشورهای مختلف بوده و سرمایه گذاری های بسیار زیادی را در این خصوص انجام داده اند. یکی از این سرمایه گذاریها، مخارج سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات است. فاوا از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهاست که هم در طرف تقاضا از طیق تابع مطلوبیت مصرف کننده و هم در طرف عرضه اقتصاد باعث رشد اقتصادی و بهره وری می شود. اثرهای بیرونی یا سرریز سرمایه گذاری فاوا که روی منافع و سود بنگاهها مؤثر است به صورت غیر مستقیم و از طریق رشد بهره وری کل عوامل باعث رشد تولید می شود. درجه باز بودن یا افزایش تماس تولید کنندگان داخلی و خارجی باعث افزایش احتمال انتقال تکنولوژی و دسترسی به کالاهای واسطه ای و همچنین انتقال روش های جدید مدیریت فرآیند تولید و ایده های جدید موجب افزایش بهره وری می شود. ن تایج نشان دهنده اثر مثبت و معنادار، اثر درجه باز بودن و سرریز فناوری اطلاعات بربهره وری کل در این کشورها می باشد.