سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن مهدیانی – دانشجویکارشناسی
حسن صدرنیا – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

توجه به کیفیت محصولات کشاورزی برای رقابت با بازار از مسائل مورد توجه مسولان امر میباشد،به همین دلیل شرکتها و موسسات مرتبط همواره درصدد کسب تمامی استانداردهای موجود برای محصولاتخود میباشند. بهرهگیری از روشی دقیق و سریع مطابق با استاندارد میتواند در افزایش کیفیت محصول و افزایش مشتری پسندی آن محصول نقش بسزایی داشته باشد. در مقاله حاضر به بررسی امکان استفاده ازپردازش تصویر برای شناسایی و شمارش کشمش سالم و دم آن اقدام گردید. در این آزمایش، تصویری از کشمش تهیه شد، سپس با استفاده از الگوریتمهای پردازش تصویر تعداد کشمش سالم در تصویر و دم آنهاشمارش گردید و دیگر ویژگیها نیز مانند درصد کشمش سالم، درصد دم، در یک رابط گرافیکی قرار داده شد. آزمایش نشان داد الگوریتم پردازش تصاویر توانایی تشخیص صحیح ۹۸٫۹۵ درصد کشمش سالم از ناسالم و۹۸٫۶۱ درصد دم را دارد