سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد اقبال چهری – دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

بر طبق منابع تاریخی، در زمان پادشاهی اولجایتو شهری به نام سلطان آباد چمچمال در پای کوه بیستون ساخته شده که در دوره ایلخانیان، مرکزیت سیاسی منطقه را برعهده داشته است. به دلیل کاستی هایی که در مطالعات باستانشناختی این منطقه وجود داشته، تاکنون محل دقیق این محوطه مهم در پرده ای از ابهام باقی مانده است. در این مقاله سعی بر آن شده تا با استفاده از منابع تاریخی، ابتدا موقعیت مکانی سلطان آباد چمچمال را مشخص نموده و سپس براساس یافته های باستان شناسی که از بررسی های دقیق پیمایشی به دست آمده، به بحث درباره قابلیت انطباق آن با تپه هله بگ و نیز دلایل اهمیت منطقه در دوره ایلخانی پرداخته شود