مقاله دربار ادبی آل چوپان (سلجوقی) و حسام الدین خویی، مبدع ملتمسات شعری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۴۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: دربار ادبی آل چوپان (سلجوقی) و حسام الدین خویی، مبدع ملتمسات شعری
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلاجقه روم
مقاله حسام الدین خویی
مقاله شعر
مقاله ملتمسات
مقاله ساختار سلاجقه آسیای صغیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده شهریار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرمانروایی خاندان سلاطین سلجوقی بیش از دو قرن، یعنی از سال ۴۷۰ تا ۷۰۰ هجری دوام داشت. قسطمونی که همان منطقه بافلاگونیای قدیم است به وسیله حسام الدین چوپان، یکی از امرای بزرگ سلجوقی و منسوب به قبیله قایی فتح شد. در این قبیله یکی از ویژگی های دربار یولوق ارسلان جذب و تربیت دانشمندان، علما و عرفا بوده و محل تجمع بزرگانی چون قطب الدین کازرونی شیرازی و حسام الدین حسن بن عبدالمومن خویی است. حسام الدین یکی از منشیان و شاعران چیره دست در زبان فارسی و دارای ۷ اثر شناخته شده منظوم و منثور مربوط به سلاجقه روم می باشد، از این میان ملتمسات او دارای ویژگی های ممتاز است. از قرن هفتم این نوع شعر در میان اهل ادب رواج یافته و ملتمسات حسام الدین خویی سرآغاز یک فصل جدید در عرصه خواهش های شاعری است که با هنر خاص و ذوق منحصر به فرد، اثری ساده ولی با شکوه بوجود آورده است. از این جهت می توان حسام الدین خویی و دربار سلاجقه روم را ابداع گر این نوع شعردانست و ساختار آن را تعیین کرد.
در این مقاله ضمن اشاره به سلاجقه آل چوپان به معرفی حسام الدین، به بیان زیبایی ها و ویژگی های ملتمسات این شاعر و نویسنده بزرگ پرداخته می شود.