مقاله دراسه علم أسلوب النثر التفسیری والعرفانی فی رساله «شرح رباعیات جامی فی وحده الوجود» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ربیع ۱۴۳۴ در اضاءات نقدیه از صفحه ۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: دراسه علم أسلوب النثر التفسیری والعرفانی فی رساله «شرح رباعیات جامی فی وحده الوجود»
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله أسلوب النثر
مقاله النثر التفسیری العرفانی
مقاله الإیجاز
مقاله حذف الأفعال بالقرینه
مقاله تطبیق الصفه مع الموصوف
مقاله رساله فی شرح الرباعیات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادبه اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی پور غلام رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استخدمت النصوص العرفانیه الفارسیه المنثوره، أبسط الأدوات فی اللغه والبیان لنقل المفاهیم العمیقه والصعبه. و اعتبر هذا اللون من النثر من أکثر النصوص استحسانا فی جمیع العصور. والمعروف عن النصوص المنثوره لجامی فی جمیع أصناف الآثار التفسیریه والتعلیمیه والعرفانیه أنها تمتاز بمنتهی الرقه والحذاقه إلی جانب ما تحظی به النصوص القدیمه من أدوات بیان تجعلها رصینه لغویا، و بطبیعه الحال، تتحلی نصوص رساله شرح الرباعیات فی وحده الوجود بجمیع المیزات المذکوره.
وتناولت هذه المقاله رساله شرح الرباعیات فی وحده الوجود بالبحث والتعریف بعد تسلیط الضوء علی حیاه جامی وآثاره. وهناک إشاره وجیزه إلی أسلوب النثر فی عصر جامی. ثم تناول المقال بالبحث والتفصیل أبرز سمات أسلوب النثر المتوارد فی الرساله، من بینها الإیجاز، ونماذج من الأسالیب القدیمه، وحذف الأفعال بالقرینه، واستعمال «ئیت» المصدریه، و موضوع طرح الألفاظ المترادفه، وتطبیق الصفه مع الموصوف والاستناد بالآیات القرآنیه. و فی النهایه تأتی النتیجه لتکون ختاما للبحث.