مقاله دراسه أسلوبیه فی قصیده «موعد فی الجنه» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ربیع ۱۴۳۴ در اضاءات نقدیه از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: دراسه أسلوبیه فی قصیده «موعد فی الجنه»
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الشعر العربی
مقاله فن الرثاء
مقاله الأسلوبیه
مقاله سعاد الصباح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متقی زاده عیسی
جناب آقای / سرکار خانم: روشنفکر کبری
جناب آقای / سرکار خانم: پروین نورالدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تسعی الأسلوبیه «stylistics» إلی دراسه الهیکل البنائی للشعر و تحلیل أنساقه التی تکشف عن تنظیمه وفقا للمستویات الصوتیه والترکیبیه والبلاغیه فتؤدی إلی التمیز بین آثار الأدباء عامه والشعراء خاصه. استهدف هذا البحث دراسه القصیده الرثائیه «موعد فی الجنه» للشاعره الکویتیه المعاصره سعاد الصباح التی کتبت فی «مبارک»، الابن الذی رحل وکان لما یزل طفلا فبکته العینان وبکاه الفؤاد واللسان، و ذلک فی ضوء المنهج الوصفی-التحلیلی، مستعینا الأسلوبیه التی تتمحور حول معطیات علم اللغه العام.