سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افشین نمیرانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی دانشگاه یزد
عبدالحمید انصاری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
امیرحسین کوهساری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

چکیده:

پراکندگی و گسترش سنگهای پگماتیتی در ایران نسبتاً زیاد می باشد. بیشتر آنها منشأ ماگمایی دارند و در ارتباط با سنگهای آذرین نفوذی(گرانیتی) مشاهده می شوند. هدف از انجام این تحقیق شناسایی سنگهای پگماتیتی در ایران و بررسی ارزش اقتصادی آنها می باشد. اطلاعات بدست آمده از این تحقیق بیشتر از مقالات و گزارشاتی که اکثراً در ارتباط با توده های آذرین نفوذی موجود در ایران به رشته تحریر در آمده اند استخراج گردیده اند و برخی در نتیجه مذاکرات شفاهی با افراد متخصصو اندکی نیز در نتیجه بازدیدهای صحرایی کسب گردیده است. بیشتر پگماتیتهای ایران از نوع ساده بوده و شامل کانی هایی چون کوارتز، فلدسپات و میکا هستد و بر اساس آنچه که از تحقیقات انجام شده در این مدت بر میآید تاکنون توده پگماتیتی مناسب جهت اکتشاف عناصر نادر ملاحظه نشده است.