سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زینب دبیریان – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
علی اصغرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور،

چکیده:

امروزه با توجه به گسترش روز افزون فن آوری اطلاعات و ارتباطات در عصرالکترونیک، بشریت برای اولین بار دوره ا ی متفاوت را در دوران تار یخ تجربه می کند، به طوری که تغییرات سریع و اجتناب ناپذیر دنیای دیجیتال در تمامی سطوح زندگی آدمی وارد شده و تأثیرات متقابل خود را بر عرصه های مختلف زیست انسانی نشان می دهد. ظهور اینترنت امکان برقراری شبکه ای عظیم از ارتباطات انسانی را در گستره ی جها نی فراهم آورده است و آدمیان را با شیوه های جدید و بدیعی در برقراری ارتباط مواجه کرده است، این اتفاق بر روی نگرش و نوع تفکر افراد نیز تأثیر گذاشته است. از این رو به دنبال تغییر در شیوه ی اندیشیدن، طرز تلقی افراد از ماهیت محیط، فضا، مفهوم مکان و شیوه های برقراری ارتباطکاملا متحول شده است و به تبع آن جایگاه معماری هم دستخوش دگرگونی هایی گشته زیرا همواره با محیط و نحوه ی زیست انسانی همسو و هماهنگ بوده و هر گونه تغییر در نحوه ی زندگی آدمی بر آن تأثیر مستقیم و بی واسطه داشته است. شناخت ماهیت و چیستی فضای مجازی به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات و مسائل تأثیرگذار در دوره ی معاصر، دارای جایگاه ی ویژه و درخور توجه است. روانشناسی محیط نیز که در راستای شناخت رفتارهای انسانی در محیط های گوناگون شکل گرفته است، می تواند برای شناخت بهتر و بیشتر محیط یا فضای مجازی و جایگاه آن در جهان امروز به کار گرفته شود . در این جستار تلاش بر این است تا با استفاده از اصول و رویکردهای شاخه ی روانشناسی محیط به عنوان حوزه ای بین رشته ای، ارتباط میان محیط و فضای مجازی در دنیای ذهنی با دنیای واقعی و عینی به کمک دو رویکرد شناختی و پدیدارشناختی بررسی شده و دامنه ی نفوذ آن در حیطه های گوناگون مورد بررسی و تحلیل اجمالی قرار گیرد.