سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی نصب نجار – کار
علیرضا کریمی – کارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی،عضو هیات علمی آموزشکده فنی و حرفه

چکیده:

اقتصاد تعاونی که درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است جایگاه رفیعی دارد و به لحاظ تاثیر بالای آن درتحققعدالت اجتماعی و تسریع روند رشد دارای اهمیت فوق العاده ای است فعالیت اقتصادی تعاونی ها از نظر فقهی درحدی که دراین مقاله بررسی شده است بی اشکال به نظر می رسد برنامه ریزی دقیقت ر و جدی تر درامر تعاون می تواند بخش تعاون را درحدی که مورد نظر قانون اساسی است و درجهان امروز نیز از ان بهره برداری میشود از نظر کمی و کیفی گسترش و توسعه دهد.