سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سونیا امجدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
زهرا شریفیان –
طیبه دادفر –

چکیده:

درتفکر اسلامی آب عامل تذکر به عنوان یکی از اساسی ترین منابع شناخت و وحدانیت الهی است بررسی مبانی تفکراسلامی درباره این عنصرطبیعی نشان از توجه ویژه کتاب مقدس قرآن به آب دارد درتعالیم اسلامی نیز زندگی ای که سرشار از آرامش و تامل درآیات و نشانه های حق باشد مورد تاکید بودها ست از این رو با توجه به اینکه امروزه با گسترش بی رویه شهرها و آلودگی هایناشی ازآن حضور وتاثیر عناصر طبیعی چون آب درعرصه فضاهای معماری سبب نزدیکی بیشتر انسان به طبیعت به عنوان نشانه ای از آیات الهی و کاهش فشارهای روحی او خواهد بود این مقاله میکوشد به شناخت ویژگیهایآب و نقش آن درزندگی پرداخته و با اشاره به کاربرد آن درفضاهای معماری ایرانی اسلامی و به خصوص هنر باغسازی ایرانی تا به امروز از آن به عنوان یکی از شاخصه های معماری ایرانی اسلامی یاد نماید یافته های حاصل از این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و تاریخی و به کمک علم روانشناسی محیط حاکی از آن است که درباغ ایرانی علاوه برتمام عناصر محیطی عنصر آب بصورت های مختلف دردستیابی به ارامش و آسایش و تامل نقش اساسی را داراست.