سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهرام دادگر – کارشناس ارشد حسابداری- تهران
رضا دادگر – پژوهشگر
رضا عرب بافرانی – دانشجوی دکتری – دانشگاه تربیت مدرس
سعید عربلوی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

چکیده:

در دنیای امروزه کشورها، برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی تلاشهای زیادی می کنند و برای دستیابی به این مهم ،از راههای مختلفی وارد می شوند و معیارهایی را برای حفظ روند پیشرفتشان همواره رعایت می کنند در این راستا بررسی برنامه های توسعه اقتصادی کشورهای مختلف نشان از آن دارد که هرچه کشورها به آموزش حرفه ای منابع انسانی بهای بیشتری می دهند به همان اندازه رشد و ثبات اقتصادی بهتری را تجربه می کنند و از آنجا که یکی از رشته های مهم و تاثیرگذار در عرصه فعالیت های اقتصادی رشته حسابداری می باشد و وجود نیرو های حرفه ای در این رشته در پیشرفت اقتصادی و حفظ آن ،نقش بسزایی دارد در این پژوهش که به صورت تحلیلی – توصیفی و به روش کتابخانه ای صورت گرفته به بررسی نقش آموزش حسابداری در برنامه توسعه اقتصادی ایران ۱۴۰۴ پرداخته شده و زوایای آن مورد نقد وبررسی قرار گرفته است ؛از نتایجی بدست آمده از این پژوهش این که بین آموزش حرفه ای حسابداری و توسعه اقتصادی ایران ۱۴۰۴ می تواند رابطه مستقیمی وجود داشته باشد البته با نگاهی به تجارب کشورهای توسعه یافته که دارای اقتصادی تقریبا با ثبات و پیشرو می باشند و نیز جایگاه آموزش حرفه ای حسابداری در آنجا ، اهمیت سرمایه گذاری در آموزش این رشته در پویایی اقتصادی بیش از پیش روشن می شود ؛ البته با جبران کاستی های موجود در نظام آموزشی فعلی حسابداری ،امکان دستیابی به اهداف برنامه توسعه اقتصادی ایران ۱۴۰۴ با دقت بیشتر و برنامه های کاملتری مقدور است.