سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

هاشم اندیشه – کارشناس ارشدعلوم قرآن وحدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشهد، ایران

چکیده:

بارزترین نوع تبلیغ امام رضاعلیه السلام مناظره است. امام رضا علیه السلام به راهنمایی و هدایت منحرفانفکری و سیاسی بسیار اهمیت می داد. پس از شهادت امام کاظم علیه السلام، گروهی چندا پنداشتند امامکاظم علیه السلام همچنان زنده است. حضرت رضا علیه السلام به شیوه های مخدلف با این گروه رو به رومی شد و به هدایت آنها می پرداخت. ایشان از راه گفتگو و مناظره، به مقابلده با مخالفان پرداختند وسؤالات و چالش های زندیقان و اشکالات دگراندیشان در حوزه عقاید اسلامی و شیعی را پاسخ گفتند.(عیوناخبارالرضا، ۱۴۰۴ ، ج ۴، ص ۱۳۱). مادر این کوتاه به بررسی روشها واهداف جدال احسن ومناظرات امام رضاعلیه السلام، می پردازیم.