سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار دانشگاه سمنان
نوید سیاه پلو – دانشجوی دکتر یمهندسی عمران
راضیه حاجی وند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

چکیده:

همزمان با رشد فناوری وافزایش تقاضا برای حمل و نقل ورود تعداد قابل توجهی خودرو درهرسال به ناوگان حمل و نقل امری بدیهی و اجتناب ناپذیر استدرهمین راستا تعداد قابل توجهی خودرو نیز سالانه فرسوده شده و یکی از موارد قابل بازیافت تایرهای فرسوده می باشد درکشورهای توسعه یافته ۶۲ درصد این تایرها برای بازیافت یا تولید انرژی بکارگرفته می شود اما کاربرد آنها درمهندسی عمران و بطور خاص ساخت بتن همچنان نیازمند تحقیق و توسعه است عمدتا تایرهای فرسوده را طی فرایند تبرید به اندازه سنگدانه های طبیعی ریزودشت دانه تب دیل نموده و به عنوان جایگزین درساخت بتن غیرسازه ای استفاده می شود به همین جهت دراین تحقیق تلاش شده است تا با ارزیابی مطالعات انجام شده درساخت بتن با سنگدانه لاستیکی مشخصات بتن تازه و هخشک از جنبه مقاومت فشاری کششی خمشی کارایی چگالی و شکل ظاهری با دون وع درشت دانه سنگدانه با و بدون روکش سیمانی بررسی شده و دستاوردهای تحقیقات مختلف ارایه گردد.