مقاله درآمدی نظری بر مفهوم تخصص گرایی در مطالعات باستان شناختی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پیام باستان شناس از صفحه ۳۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: درآمدی نظری بر مفهوم تخصص گرایی در مطالعات باستان شناختی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخصص گرایی
مقاله استانداردسازی
مقاله سبک
مقاله سازمان تولید
مقاله پیچیدگی فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی پور حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه تخصص گرایی فن و تخصص گرایی اقتصادی در جوامع پیش ازتاریخی و چگونگی استنباط تخصص گرایی، میزان و مقیاس آن، از میان مدارک باستان شناختی با دشواری های فراوانی روبرو است. اصطلاح «تخصص گرایی» به عنوان یک موضوع مهم در ارتباط با اقتصاد جوامع باستان مدت هاست که مورد توجه انسان شناسان و باستان شناسان قرار گرفته است. از دهه ۱۹۶۰ میلادی تعریف اصطلاح« تخصص گرایی»، خاستگاه های آن و تعریف باستان شناختی این شکل از سازمان تولید همواره در کانون مباحث باستان شناسی بوده است. در صورت عدم وجود معیارهای روشن برای تشخیص تخصص گرایی و بدون درک درستی از مفهوم این واژه، ممکن است محققین باستان شناس در تفسیر داده های خود به بیراهه روند. باستان شناسان خاستگاه های تخصص گرایی را با استفاده از سه نوع مدل تفسیر می کنند: ۱ مدل توسعه تجاری، ۲ مدل تطبیقی، ۳ مدل سیاسی. مدل های مذکور ضمنا رهیافت های متفاوت به موضوع مطالعه تخصص گرایی در باستان شناسی را نشان می دهند. این رهیافت ها با تطور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع ارتباط دارند. در این مقاله مفهوم و ابعاد تخصصی شدن پیشه، سازمان تولید، استانداردسازی، سبک، سرمایه گذاری کار، مقیاس و روش تخصصی شدن مورد توجه قرار گرفته است.