مقاله درآمدی بر کدهای اخلاقی برای دانشجویان پرستاری در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اخلاق پزشکی از صفحه ۱۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: درآمدی بر کدهای اخلاقی برای دانشجویان پرستاری در ایران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کدهای اخلاقی
مقاله دانشجوی پرستاری
مقاله اخلاق آکادمیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل پورزنجانی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: شادنوش نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: خوش گفتار زهره
جناب آقای / سرکار خانم: مشعوف سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی کوشکی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محور مباحث در کدهای اخلاق حرفه ای پرستاری، مراقبت یا به عبارتی اخلاق در مراقبت های بالینی است، در حالی که محور مباحث در کدهای اخلاق دانشجویان پرستاری، آموزش است. به نظر می رسد تدوین کدها یا آیین های اخلاقی دانشجویان پرستاری با مضمون اخلاق در محیط های آکادمیک و آموزشی، شبیه به آنچه اکثر دانشکده های پرستاری کشورهای دیگر برای دانشجویان خود تدوین کرده و به عنوان راهنمای عملکردی به آن ها آموزش داده و ایشان را بر آن اساس مورد ارزشیابی اخلاقی قرار می دهند، لازم می باشد. در واقع این کدها راهنمایی برای توسعه فردی پایه های اخلاقی در دانشجویان پرستاری بوده و حتی نبایستی به شدت به محیط دانشگاهی یا بالینی آن ها محدود شوند، چرا که می توانند به جامعیت فردی و حرفه ای ایشان کمک نمایند.