مقاله درآمدی بر نظام جنسیت و نابرابری اجتماعی در ایران دوره ساسانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در جامعه شناسی تاریخی از صفحه ۵۵ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: درآمدی بر نظام جنسیت و نابرابری اجتماعی در ایران دوره ساسانی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابرابری اجتماعی
مقاله پدرتباری
مقاله نظام جنسیت
مقاله زنان
مقاله دوره ساسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکنامی کمال الدین
جناب آقای / سرکار خانم: دژم خوی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باستان شناسی جنسیت شاخه ای از باستان شناسی اجتماعی است که به تحلیل و بررسی نظام جنسیت جوامع و هویت جنسیتی افراد و گروه های مختلف می پردازد. موضوع این پژوهش، بررسی نابرابری اجتماعی میان زنان و مردان در ایران دوره ساسانی است. اعمال گونه ای تبعیض جنسیتی و برتری مردان که بر ساختار اجتماعی و جنسیتی جامعه ساسانی استوار است، در مواد فرهنگی و منابع مکتوب این دوران نمود یافته است. هدف این مقاله، بررسی شرایط عمومی زنان در مقایسه با مردان و تبیین نقش و جایگاه آن ها در اجتماع ساسانی با توجه به تحلیل نظام جنسیت در این دوران است. برای این منظور، از تحلیل تطبیقی (مقایسه جایگاه زنان و مردان به عنوان دو گروه جنسیتی متفاوت) بهره گرفته و در کنار شواهد باستان شناختی، از متون دینی و حقوقی ایران ساسانی به عنوان شواهد مکمل استفاده کرده ایم.