مقاله درآمدی بر بازشناسی مفهوم قدرت در روابط بین الملل: چشم اندازها و گونه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم سیاسی از صفحه ۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: درآمدی بر بازشناسی مفهوم قدرت در روابط بین الملل: چشم اندازها و گونه ها
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روابط بین الملل
مقاله قدرت
مقاله خردگرایی
مقاله تامل گرایی
مقاله مادی گرایی
مقاله معناگرایی
مقاله ساختار
مقاله کارگزار
مقاله مورگنتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی فر طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: منوری سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بی هیچ تردید قدرت اساسی ترین مفهوم رشته روابط بین الملل است. با توجه به تقسیم بندی صورت پذیرفته پیرامون نظریه های روابط بین الملل در قالب دو چشم انداز خردگرا و تامل گرا می توان به گونه شناسی نوینی از این مفهوم دست یافت، به نوعی که تمامی نظریه های موجود را پوشش دهد. این گونه شناسی مشتمل بر چهار وجه مادی گرای، معناگرایی، ساختاری بودن و کارگزارمحور بودن است. درنهایت می توان این گونه شناسی را در متن سیاست میان ملت ها، اثر جاودانی مورگنتا، بازشناخت.