سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اصغر سعیدی – دانشیار جامعه شناسی اقتصادی

چکیده:

یکی از مهمترین وظایف شورها ارایه راهکارهایی است تاب ه وسیله آن درامدهای ناپایدار و غیرقابل پیش بینی مانند درآمدهای ناشی از عوارض برساخت و سازهای شهری جایگزین درآمدهای پایدار و منابع پیش بینی پذیر گردد هدف این مقاله مطالعه راه های کسب درامد پایدار برای شوراها درایران می باشددرسالهای اخیر به دلایل مختلف کسب این نوع درآمدها با محدودیت ها و چالشهایی روبرو شده است این مقاله نخست این دلایل را مورد مطالعه قرارمیدهد یکی ازدلایل ناپایداری درآمدی به شرایط جهانی و پویایی درحقوق شهروندی برمیگردد رابطه شهروندان و شوراها درجامعه مدرن ایران بهدلیل خواسته ها و تقاضای روبه گسترش و متنوع شهروندان از یک سو و رابطه جامعه و شوراها با چالش روبرو است و تامین مالی خواسته ها و خدمات رفاهی روبروز مشکل تر می گردد دلیل دیگر ناپایداری درامدی بهدلیل تعریف شوراها از کالاهای رفاهی است که به شهروندان عرضه می گردد. شوراها این کالاهای عمومی را برای افزایش درآمد خود روبروز با تعریف کالای خصوصی تهیه و عرضه می کنند همین امر پاشنه آشیل ناپایداری درآمدی است.