مقاله دخالت گیرنده های بتا-۱ آدرنرژیک هیپوکامپ پشتی در فراخوانی حافظه در موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۵۸۲ تا ۵۸۹ منتشر شده است.
نام: دخالت گیرنده های بتا-۱ آدرنرژیک هیپوکامپ پشتی در فراخوانی حافظه در موش صحرایی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیرنده های بتا-۱ آدرنرژیک
مقاله هیپوکامپ
مقاله حافظه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی نیا کوثر
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه پور لطف اله
جناب آقای / سرکار خانم: معاضدی احمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: بمانی لیرگشاسی سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سیستم بتا-نورآدرنرژیک مرکزی نقش مهمی در فرآیندهای حافظه و یادگیری دارد. به علاوه، هیپوکامپ پشتی دارای توزیع فراوانی از گیرنده های بتای آدرنرژیک می باشد. در مطالعه حاضر نقش احتمالی گیرنده های بتا-۱ آدرنرژیک ناحیه هیپوکامپ پشتی در فراخوانی حافظه در یک مدل یادگیری احترازی غیرفعال مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در تحقیق تجربی حاضر از موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار (۲۰±۲۳۰ گرم) استفاده شد. پس از بیهوشی و با استفاده از روش جراحی استرئوتاکسیک کانول هایی در ناحیه هیپوکامپ پشتی موش ها تعبیه گردید. یک هفته بعد، حافظه احترازی غیرفعال طی دومرحله، آموزش و آزمون بلافاصله ۲۴ ساعت بررسی گردید. مدت زمان تاخیر در ورود به بخش تاریک دستگاه سنجش حافظه و هم چنین زمان سپری شده در این بخش برای ارزیابی حافظه، ثبت گردید. همه حیوانات سی دقیقه پیش از آزمون دارو یا سالین را به صورت ریز تزریق های درون هیپوکامپ پشتی دریافت نمودند.
نتایج: استعمال پیش از آزمون دوبوتامین (۱ میکروگرم/موش)، آگونیست گیرنده های بتا-۱نورآدرنرژیک، فراخوانی حافظه احترازی غیرفعال را تقویت کرد، در حالی که تزریق بتاکسولول (۰٫۵ میکروگرم/موش)، آنتاگونیست گیرنده های بتا-۱ نورآدرنرژیک، این نوع حافظه را مهار کرد. هم چنین، تزریق مقادیر کم و بی اثر بتاکسولول (۰٫۱۲۵ و ۰٫۲۵ میکروگرم/موش) از اثردوبوتامین بر فراخوانی حافظه ممانعت کرد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این تحقیق به نظرمی رسد که گیرنده های بتا-۱ نورآدرنرژیک هیپوکامپ پشتی ممکن است فراخوانی حافظه را در مدل یادگیری احترازی غیرفعال میانجی گری کنند.