سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

مطهره سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

خلیج فارس با واقع شدن در جنوب غرب آسیا و جنوب کشور ایران در موقعیت استراتژ یک قرار گرفته و ازدیرباز محل چالش قدرتهای مطرح جهان بوده است اما سرانجام دولت استعماری انگلیس بود که با داشتن نیروی دریایی قدرتمند و کنار زدن دیگر رقبا و ارائه م سائلی چون مبارزه با دزدان دریایی و تجارت برده زمینه را برای نفوذ خود در قرون بعدی فراهم کرد . باکشف نفت و پی بردن به اهمیت آن بخصوص به هنگام رخداد جنگ جهانی میزان نفوذ انگلیس در خلیج فارس دو چندان گردید،به نحوی که تنها قدرت برتر منطقه مطرح گردید