سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مصطفی مصطفی زاده – دانشجوی دکتری معماری
حسنعلی پورمند – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تاسیس مدارس جدید که ازدوران ناصری و قبل از آن اغاز شده بود تا قبل از کودتای اسفند ۱۲۹۹ و شکل گیری سلطنت پهلوی بیشتر درخانه های قدیمی و نه درکالبدی جدید انجام می یافت به عبارتی تا قبل ازروی کارآمدن رضاخان تحول کالبدی همه گیری درمدارس ایران اتفاق نیافتاده بود و نظام جدید هنوز فرصت ساخت بناهای موردنظرش را نیافته بود به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر برشکل یابی معماری مدارس جدید باید به نقش مهندسان معمارخارجی و ایرانی که این بار به جای استادکاران سنتی طراحی این بناها را برعهده داشتن اشاره کرد بنای مدرسه ایرانشهر که طی سالهای ۱۳۱۵-۱۳۱۷ ه.ش به وسیله آندره گدار و همکاری ماکسیم سیرو طراحی و با کمک استادکاران ماهر یزدی ساخته شده است ازچندجهت حائز اهمیت است اول طرح آن به شیوه ای متفاوت از مدارس سنتی ایران و دوم فاصله گرفتن از الگوی اصلی مدرسه سازی دوران پهلوی اول که دبیرستان البرز تهران را در پس زمینه خود دارد