دایره المعارف:

گارو، دیود جی. ” شاه مارتین لوتر” دایره المعارف جهانی و بین المللی .۱۹۹۰ ویرایش شده. “کینگ یا شاه مارتین تور، جی آر”. بیوگرافی در کتاب ثبت بیوگرافی ها ۱۹۶۵٫

مقدمه، پیش درآمد، ضمیمه، پیش گفتار (دیباچه)، اختتامیه: اگر به شخصی خاصی در مقاله تان اشاره می کنید که مقدمه ی تحقیقاتش را بر اساس آثار و کتب مؤلف دیگری انجام داده است، از روش زیر استفاده کنید.

لستر، جولیوس ، مقدمه در خصوص ویراست این جلد، قافله سیاه پوستان ویرایشگر. ویراستار. استرینگ ای برون . آرتور چی ، دیوس و یولسینرلی،Rpt سالم، آمیز، ۱۹۹۱. جلد پنجم تا جلد هفتم، لوول ، رابرت ، حوزورد. پیش درآمد یا مقدمه. آریل، نوشته (مؤلف) سیلو یا پلات نیویورک : هارپر ۱۹۶۶، جلد هفتم تا جلد نهم

تذکر: هنگامی که بخشی از کتاب را نقل قول می کنید، باید صفحات کتاب و بخش مورد استفاده را مشخص کنید. اگر مؤلف ( البته منظورمان ویراستار نیست) موضوعی را به رشته تحریر در آورد باید نام خانوادگی نویسنده و مؤلف را ” بنویسد. به مثال زیر توجه کنید.

ونگات، کرت پرولوگ. آدم شرور (انسان زندانی و سابقه دار ) نوشته و نگات نیویروکا: دیلاکورت، ۱۹۷۹، جلد نهم تا جلد سی و هشتم.

تذکر از روش فوق هنگامی استفاده کنید که تنها بخشی از متن مقدمه را نقل قولی کرده باشید و کلی متن اصلی نباشد.

مجموعه ای از دست نوشته ها به صورت کتابچه: کاتن و تیلیوس، آA. جلد پانزدهم ، موزہ بریتانیا۔

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به بخش دست نوشته ها و یادداشت ها مراجعه کنید.

نمایشنامه های رومی – یونانی:

شگپیر، ویلیام، مکبث. شکسپیر: ۲۳ نمایشنامه و غزلیات شکسپیر، ویرایش تی. ام. پارت. نیویورک شرینز ۱۹۵۳-۵۸-۸۲۸.

راشین، جین، فائدرا، مترجم، رابرت لوول، آثار برجسته و برگزیده های جهان، نسخه ویرایش شده دو جلدی. ویراستار مارینارد ماک و همکارانشی. نیویورک، نورتن، ۱۹۵۶ جلد دوم صفحات ۴۶-۲- ۱۰.

نمایشنامه های جدید و مدرن:

گرین ، گراهام “عاشق متواضع و فروتن “. نیویورک، و کلینگ ، ۱۹۵۹. الیوت، تی . سی. میهمانی خودمانی و غیر رسمی. مجموعه جامع از اشعار غزلیات و نمایشنامه ها: ۱۹۵۰ – ۱۹۰۹. نیویورک : هار کورت ۱۹۵۲-۳۸۷-۲۵۵…

غزلیات و اشعار ، رومی – یونانی (کلاسیک):

دانته، کمدی الهی. مترجم لارنس جی. وایت. نیویورک یا نتوئن، ۱۹۴۸. کارادی، جان (مترجم ) کمدی الهی نوشته دانته، نیویورک، نوتن، ۱۹۷۷.۱۲۳-۱۸۹.

تذکر: از روش و دستورالعمل بالا تنها زمانی استفاد کنید که نقل قول از مقدمه یا پیش گفتار مطالب کاربردی صورت گرفته باشد و یا برخی از یادداشت های این مؤلف را نقل کرده باشید.

غزلیات، مجموعه اشعار دیوان غزلیات نوین: از این روش زمانی استفاده کنید که یک شعر یا قصیده کوتاه را نقل قول می کنید.

الیوت. تی. سی. اشعار عاشقانه “جی. آلفرد پروفورک ” . دیوان کامل غزلیات و اشعار و نمایشنامه های سال ۱۹۰۹ -۱۹۵۰، نیویورک : هر کورت ، ۱۹۵۲ ، ۷-۳

کاربرد این نوع منبع اطلاعاتی در صورتی است که شما از اشعار و دیوان یک شاعر نقل قول کرده باشید.

الیوت. تی. سی “چهار گوارشت ” اشعار، غزلیات، نمایشنامه ۱۹۵۰-۱۹۰۹ نیویورک هارکورت، ۱۹۵۲، صفحات ۱۴۵-۱۱۵.

از روش بعدی زمانی می توانید استفاده کنید که مطلبی را از شاعران مختلف و شعرهای مختلف انتخاب و نقل قول کرده باشید.

ایلیوت تی، سی، دیوان کامل اشعار و غزلیات و نمایشنامه های دوران ۱۹۰۹ تا ۱۹۵۰ نیویورک، هار کورت ، ۱۹۵۲.

کتاب های منتشر شده:

آرلوند. ماتیو، “بررسی اشعار و غزلیات”، تحقیقات در مورد: زبان انگلیسی و زبان امریکایی، ویراستار جالز دابیلوالیوت. ۱۸۸۶ نیویورک: کولیر، ۱۹۱۰، به عنوان مقدمهی جامع و مفصلی در شعرای انگلستان به چاپ رسیده است. ویراستار تی. اچی، وارد. هوکز، ریچارد. قوانی و مقررات و آداب معاشرت: ۱۵۹۴، ماشیسم .rpt. آمستردام teatrum OrbiS terrarum، ۱۹۷۱. لوز، جلی ” لیونگستون جاده زاندیو. بررسی و مطالعه روش های تجسم خلاقی . ۱۹۳۰ نیویورک، وینتاج – نوف ۱۹۵۹.

از شکل آخر می توان در کتاب های منتشر شده استفاده کرد. برای مثال می توان از یک نسخه از جلد ویرایش شده نام برد.

مجموعه ها، شماره صفحات (صفحات شماره گذاری نشده):

کامگر هنری استیلی، طبیعت، ماهیت و بررسی تاریخ، مجموعه های علوم خدماتی و اجتماعی سینیر. کلومبوس، OH، مرمیل، ۱۹۶۵. جفرسون دی. دابلیو ” از اول تا به آخر ” افکار و عقاید اشعار نمایشی در این نمایشنامه های دوران چارلز دوم. اد. جی آر برون و برنارد هریس، استوارد مورذ – اپان- آون جلد ششم، لندن، آرنولد، ۱۹۶۵ صفحات ۷۶-۱۵۹ والرستین، بروث سی. ریچارد کراشوا. مطالعات در خصوص سبک و توسعه اشعار مختلف دانشگاه مطالعات وینکنسین در زبان و ادبیات صفحه ۳۷. میوسن، و سیوسین پی ۱۹۳۵.