سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضوان بهفر – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، واحد تحقیق و توسعه، سیمان دورود، دورود، ای
رضا بهفر – کارشناس مکانیک ، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیائ بهبهان

چکیده:

بر خلاف نظرات پذیرفته شده عده زیادی که معتقدند مقاومت نهایی سیمان کلاسGاز طریق سطح ویژه تعیین شده توسط شاخص بلین مشخص می شود، لازم است ذکر شود که در عمل اینگونه نیست و افزایشسطح ویژه همواره به معنای بهبود توزیع دانه بندی مطلوب که از آن به عنوان محدوده مؤثر در مقاومت سیمان کلاسGیاد می شود ، نمی باشد. هدف این مطالعه بررسی رفتار سیمان کلاسG و اندازه گیری خواص آن با تغییر دانه بندی می باشد و تلاش بر این بوده که یک توزیع دانه بندی مناسب برای بهبود خواص سیمان بااستفاده از دستگاه انداز هگیری توزیع دانه بندی به روش لیزری و آزمایش هایAPI معرفی گردد. م ی بایست یپارامتر نرمی و ضریب یکنواختی برای نمونه های سیمان کلاسGداخلی به محدوده بهینه ای برسد تا شرایط بهتری از لحاظ مقاومت و رئولوژیکی داشته باشد. با توجه به توزیع دانه بندی سیمان نمون ه های خارج ی، این نکته محرز می شود که ضریب یکنواختی در این سیمان ها بیشتر از سیمان های تولید شده در داخل کشور است. به عبارتی در سیمان های خارجی سع یشده توزیع دانه بندی محدوده باریکتری داشته باشد