سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کورش قلعه – دکترای مدیریت ساخت و کارشناس ارشد سازه_شرکت های کیسون و جنوب سازه

چکیده:

بتن مصرفی درسازه های هیدرولیکی همواره درمعرض خطرات ناشی از ترک خوردگی انقباضی بوده که پیامد آن نشت آب و عدم دوام بتن درطولانی مدت بودهاست استفاده ازنمودار ضریب درشتی Coarseness Factor Chart درتنظیم و کنترل مداوم طرح اختلاط بتن ضمن کاهش خطرات فوق بتنی کارا و قابل پرداخت و دارای مقاومت بیشتری دربرابر بتنهای معمول دوام آنها را به مقدارزیادیتضمین خواهد کرد با استفاده از این روش خطرات ناشی از تغییرات دانه بندی مصالح سنگی حمل شده به سایت و نیز تغییرات مقاومت درفصول مختلف کاهش یافته و می توان رفتاربتن تازه را قبل از ریختن پیش بینی و تاحدودی تحت کنترل درآورد از این روش درکنترل کیفیت بتن پروژه های کانالهای اصلی پایاب سدخداآفرین و کانالهای آبیاری و ابنیه فنی واحد عمرانی ۱و۲ دشت مغان با موفقیت بکارگرفته شده است.