سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا رستمی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

شناخت حقایق و واعیت های هستی به بهره گیری از روش هاس صحیح و منطقی و پرهیز از آفات شناخت حقیقت نیاز دارد تا انسان در معرفت خود، دچار اشتباه نگردد. تأکید اسلام بر لزوم به کار گرفتن اندیشه و روشنگری و آگاهی بخی و بیان حقایق بر کسی پوشیده نیست و تمامی آموزه های اعتقادی، اخلاقی و علمی اسلام در این مسیر قرار دارد. در دیدگاه قرآنی جهت گیری نظام آفرینش بر تثبیت حق و ریشه کن شدن باطل است. پس شایسته می نماید که با ارزش ها و مبانی خردورزی و دانش پژوهی در اسلام آشنا شده ودقت شایسته تری در اصول و معیارهای شناخت حقیقت و منشاء و مصادیق حق و حقیقت از دیدگاه اسلام نمود تا ضمن پاسخ گویی به نیازهای بر در این عرصه و پرکردن خلاء های جدید، راه پژوهش، ژرف اندیشی، نوآوری مستمر، تولید علم و توسعه ی دین را، هموار نمود.