سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا رهبرهادی بیگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه مدی
بهرام نعمتی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه مدی
عظیم اصلانی – دکتری مدیریت

چکیده:

موضوع مقاله عبارت است از دانش و مدیریت دانش اهداف این مقاله عبارتند از آشنایی با انواع و الگوی عمومی دانش و تعاریف مختلف مدیریت دانش مفهوم شناسی دانش آفرینی و سازوکارهای دانش آفرینی بررسی انواع استراتژِی های مدیریت دانش توجه به نقش فرآیندها تکنولوژی و فرهنگ درمدیریت دانش بررسی ویژگیهای یک مدل معماری دانش موفق و پرورش توانمندی های تولید و انتقال دانش درجهت تقویت پایه های یادگیری آشنایی با مزیت های سزمان های متاثر از مدیریت دانش مطالب ارایه شده نتیجه مطالعه ی دانشگاهی و مقالات مرتبط با محور عنوان شده می باشد لذا نتیجه بررسی در پایان نوشتار با ارایه ده گام موثر درجهت توسعه مدیریت دانش در سازمان ها به پایان رسیده است.