سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ایرج مهدیزاده – مدرس مرکزتربیت معلم شهید باهنربیرجند
عباس زاهدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه بیرجند

چکیده:

تلاش برای سازگاری سازمان های آموزشی باتغییرات پیچیده اجتماعی ،لزوم برخورداری از آموزش وپرورش باکیفیت بالابرای همه وجهانی شدن تبادلات انسانی ایجاب می کند که مدیران سازمان های آموزشی ازمقام کارمند ساده ومسئول اموردفتری خارج وبه مهمترین عامل نوسازی سازمان مبدل گردند.چرا که درعصرتغییر وتحول ساز که به تعبیر برخی ازصاحب نظران آشوب نام گذاری شده نمی توان عدم قطعیت را حتی در کلاس درس کنترل کرد .بنا براین باید دانش موجود درسازمان ها مورد اعتنا قرار گیرد ومدیریت صحیحی برآن حاکم گردد.امروز دیگر نمیتوان با ساختارهای سلسله مراتبی، تصمیمگیری بالا به پایین، برنامهریزی خطی، روابط رسمی بین افراد، نگاه ابزاری و محدود به آموزش، سرمایه فیزیکی و دسترسی محدود به اطلاعات،سازمانها را به شکلی اثربخش اداره کرد. مدیریت دانش فراگرد استفاده ازسرمایه فکری برای غلبه سازمان دررقابت باسازمان های همتابوده وبه عنوان یک نیروی راهبردی ووحدت بخش درسازمان ها برای بقا وموفقیت سازمانی مطرح می باشد.به همین جهت چون مدیریت یادگیری ودانش درسازمان های آموزشی نقش مهم واساسی دارد دراین مقاله به بیان اهمیت دانش وچالش های مدیریت دانش درسازمان های آموزشی وتغییر پارادایم های آموزش مدیران ازمنطق فرهنگی به کارکردی وحرفه ای و بررسی عوامل تاثیرگذاروشرایط اجرای بهینه آن درسازمان های آموزشی پرداخته می شود