سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

رسول یاری فرد – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
شیما احسان ملکی – فارغ التحصیل کارشناسی رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندران

چکیده:

امروزه حجم دادههای الکترونیکی بانکها، شرکتها و موسسات تجاری همواره افزایش یافته است. حجم زیاد دادههای مالی ارزشمند تجزیه و تحلیل آنها را از یک طرف با مشکل رو برو ساخته است و از طرف دیگرابهاماتی ناشی از مدل های نوین کسب و کار، سبب تشدید پیچیدگی در تصمیمگیریهای حوزه مالی شده است؛ به طوریکه بسیاری از متغیرهای موثر ناشناخته مانده و روابط این متغیرها پیچیدگیهای خاصی به خود میگرفتند. باپیشرفت سازمانها در حوزه تصمیم گیری مالی، دیگر حسابداری و حسابرسی به صرف جمع آوری داده ها محدود نشد، بلکه دغدغه اصلی سازمانها به توان استخراج دانش مفید نهفته دادهها متمرکز گشته است. در این شرایط باید ازرشد فناوری جهت استفاده مؤثر سود جست، دادهکاوی جوابی مناسب برای استخراج این ثروت است. فنون داده – کاوی توانایی استخراج اطلاعات از میان مقادیر حجیم داده ها را داشته و می تواند تاثیراتى عمیق بر شیوههای کسب و کار و مدیریت دانش داشته باشد. مشهورترین کاربرد این ابزارها، هوشمندی کسب و کار است. قابلیت طبقه بندیو پیش بینی این ابزارها در مقاصدی چون پیشبینی ورشکستگی، وضعیت تداوم فعالیت، پیشبینی درماندگى مالی، شناسایی تقلب مدیریت و تخمین ریسک اعتباری و عملکرد واحد تجاری باعث اهمیت زیاد این ابزارها درحسابداری و حسابرسی شده است. پژوهش حاضر، ضمن بررسی این فناورى جدید و تحقیقات مرتبط آن، به تعریف الگوریتمها و روشهای دادهکاوی، کاربرد حوزه مالی، لزوم توسعه به کارگیری و ارتباط هوش مصنوعی در حسابداری و حسابرسی پرداخته شده است