سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایرج امیری – کارشناس ارشد منابع طبیعی
جواد درینی – کارشناس ارشد منابع طبیعی
سیدمحمود حسینی – کارشناس ارشد بیابان زدایی

چکیده:

عدم پذیرش برخی روشهای جدید بعلت ناسازگاری با فرهنگ مردم و نیاز به بومی سازی این روشها و همچنین بحرانهای زیست محیطی ناشی از افزایش جمعیت و کنار گذاشتن نظامهای سنتی بهره برداری شناخت دانش بومی را از اهمیت خاصی برخوردار کرده است کمبود رطوبت پوشش گیاهی همچنین سطوح لخت بیابانی باعث می شود تابادهای شدید تبدیل به طوفانهای سهمگینی شده و رسوبات زیادی را با خود جابجا نماید این رسوبات از دیرباز مردم منطقه را درگیر شرایط سختی ساخته بطوریکه بارها مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند طی سالیان متمادی ساکنان این منطقه روشهای گوناگونی را برای مبارزه با این پدیده به کارگرفته و سینه به سینه به نسلهای بعدی منتقل کرده اند که امروزه به عنوان دانش بومی مطرح می باشد به منظور مطالعه دانش بومی مبارزه با رسوبات بادی درکهنوج ا بتدا روستاها و مناطقی که سابقه رویارویی با این پدیده را داشته اند شناسایی شد و بامراجعه به محل و مصاحبه با خبرگان محلی سالمندان و افراد با تجربه اطلاعات مربوط جمع آوری گردید.