سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده سودابه حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مرتع داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
حسین بارانی – استادیار گروه مرتع داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عادل سپهری – دانشیارگروه مرتع داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

رشد و توسعه فناوری از یک سو و پیامدهای حاصل از اجرای طرح های توسعه بدون در نظرگرفتن خسارات وارده به منابع طبیعی از سوی دیگر لزوم بکارگیری دانشی سازگار با محیط را بیش از پیش آشکار می سازد. از اینرو با توجه به شکل گیری دانش بومی در میان مردم و مطابقتش با شرایط محیطی رشد یافته در آن می توان از این دانش با ارزش در راستای دانش رسمی و مدرن استفاده نمود. با توجه به رشد جمعیت و محدود بودن تولید علوفه به منظور بهبود وضعیت اقتصادی بهره برداران مراتع، ضرورت توجه به دیگر استفاده های مرتعی مانند محصولات فرعی، زنبورداری، بوم گردی و آبزی پروری مطرح می شود. لزوم زنبورداری موفق شناخت منطقه، آشنایی کامل با پوشش گیاهی و بهره برداری اصولی بر اساس دوره گلدهی و زمان شهدزایی و گرده زایی گیاهان است. به منظور تعیین زنبورپذیری گیاهان در مراتع بینالود، ۸ نفر از زنبورداران با تجربه در منطقه انتخاب و کار مصاحبه به همراه مشاهده مستقیم و مشارکتی در عرصه به هنگام بازدید از کندوها صورت گرفت. در مجموع ۲۰ گونه از ۱۱ تیره گیاهی توسط زنبورداران مورد شناسایی قرار گرفت که تعداد ۸ گونه در کلاس I (جذابیت عالی)، ۵ گونه در کلاس II (جذابیت خوب)، ۵ گونه در کلاس III (جذابیت متوسط) و ۲ گونه در کلاس IV (جذابیت ضعیف) قرار گرفتند. مهم ترین تیره های گیاهی مورد استفاده زنبور عسل با توجه به پوشش گیاهی بترتیب نعناعیان، مرکبات و لاله ها بودند. تاریخ شروع گلدهی گیاهان مورد استفاده زنبورعسل برج دو و تاریخ خاتمه گلدهی اواخر برج شش بیان شد.