سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

Yifat Ben –
David kolikant –
کامران جانفشان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
سوزان عارضی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده:

امروزه دانش آموزان وارد دنیای تکنولوژی دیجیتالی شده اند محققان تاثیر کامپیوتر و اینترنت را بر اولویت های یادگیری دانش آموزانی بررسی کردند که مدارسشان از این تکنولوژی در کلاس استفاده نمی کردند الف) فرایند پردازش اطلاعات به تکنولوژی کمک می کند ب ) سنجش دیدگاه آنها به تکنولوژی در رابطه با نوع یادگیری که درمدرسه مورد استفاده قرار میگیرد تاکید بر کلاس تاریخ است بدینمنظور نظر سنجی هایی در سه کلاس از مدارس مختلف پرشد که از کامپیوتر استفاده نمی کردند. در دبیرستانی برنامه های فوق برنامه انجام شد و دو مورد هم در مدارس راهنمایی و دبیرستان عمومی مثل دولتی که اطلاعات محور بودند انجام شد این دیدگاه همبستگی منفی با نوع یادگیری در مدرسه ران شان میداد خصوصا دو کلاسی که از مدارس عمومی از تکنولوژی دیجیتالی استفاده کردند معتقد بودند کهاز این ابزار بهتر از معلم یاد می گیرند و می توانند بیاموزند که چطور ابزار اطلاعات محور مدرسه را متوقف کنند. ولی کلاس سوم از فرمی از یادگیری برخوردار شدند که در مدرسه مورد استفاده قرار می گرفت.