سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا بخشی زاده – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی
فرج الله رحیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مدیریت دانش را می توان فرآیند نظام مند و برنامه ریزی شده تعریف کرد که خلق، تسخیر، سازماندهی، ذخیره سازی، انتشار و کاربرد دانش آشکار و پنهان را در محدوده ی سازمان و محیط آن در بر می گیرد و با ارتقا سرمایه های دانشی سازمان و بهبود تصمیم گیری موجب رقابت پذیری و اثر بخشی سازمان می شود. خلق دانش تنها اولین مرحله ی کلیدی در اکثر اقدامات مدیریت دانش نیست، بلکه ه مچنین اشاره ی گسترده ای به مراحل متوالی در فرآیند مدیریت دانش دارد. در حال حاضر، نظریه های مختلفی برای توضیح خلق دانش وجود دارد که به تشریح رویکرد دانش آفرینی از دیدگاه انسانی و یا از دیدگاه فناوری گرایش دارند. اهمیت فرهنگ در دانش آفرینی به این علت است که «بخش قابل توجهی از دانش به عنوان فرهنگ از نسل های گذشته آموخته شده است»