سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فرزانه رضائی – مدرس دانشگاه آزاد میاندوآب

چکیده:

بدون شک منابع انسانی کارآمد و ماهر در بخش فن آوری اطلاعات در افزایش اثربخشی و بهره وری منابع انسانی هرسازمانی نقش مهم و اساسی را ایفا می کند. چرا که منابع انسانی عمده ترین سرمایه و عامل راهبردی هر سازمان به حساب می آید. زمانی که آموزش منابع انسانی کارآفرین بطور عینی در جهت تعالی بشریت گام بر می دارد پدیده های دانشگاهی و سیستم های آموزش و پرورش مطرح می شوند که در عین موسسه آموزشی بودن، همچون مراکز علمی تحقیقاتی مولد فناوری های مورد نیاز بشریت محسوب می شوند. آموزش منابع انسانی کارآفرین باید در راستای انتقال بروزترین مطالب علمی و سوق دادن آنها به سمت حل مسایل اساسی با استفاده از فناوریهای نوین صورت گیرد. اطلاعاتی کردن آموزش همانند یکی از اجزای این فرایند، مجموعه روش ها، فرایندها و ابزارهای فنی برنامه را پیشنهاد می کند که به هدف تجمیع، پردازش، نگهداری، گسترش و استفاده از اطلاعات در جهت کارآفرین شدن و بهره وری منابع انسانی هم سو شده است. در این میان داشتن منابع انسانی کارامد بدون مطالعه وسیع و استفاده از تجهیزات کامپیوتری ، شبکه جهانی اینترنت، گام نهادن در دنیای کارآفرینی جهانی و اموزش متناسب با انها قابل تصور نیست. بدین ترتیب هدف این تحقیق عبارت است از بررسی ضرورت به کارگیری اصول و روش های پیشرفته آموزشی بر اساس آخرین دستاوردهای تجهیزات رایانه ای وبکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات در ارتباط با رشدکارآفرینی وکارآمد و بهره ور کردن منابع انسانی می باشد.