سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منصوره بختیاری فایندری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

امروزه کارآفرینی دانشگاهی یک آرمان پیشرفته و جذاب برای آموزش عالی است. دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که زمینه را برای پرورش مهارت های کارآفرینان فراهم میکند و راه را برای رسیدن به توسعهی اقتصادی کشور هموار میسازد. آموزش کارآفرینی جهت پرورش قابلیتهای کارآفرینی در کارآفرینان ضرورت میباشد. ایجاد انگیزه برای بهرهگیری از کارآفرینی در رشد اقتصادی یک از اهداف مهم کارآفرینی میباشد. در این مقاله به بررسی کارآفرینی و ضرورت آموزش کارآفرینی در دانشگاه کارآفرین پرداخته میشود. نتایج نشان میدهد محور اساسی دانشگاه کارآفرین، آموزش کارآفرینی است. دانشگاه برای کاربردی کردن آنچه دانشجویان در دانشگاه میآموزند تلاش مینمایند.