سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن ماندگار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مهدی جعفری – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده:

پرداختن به مقوله کارآفرینی و تربیت و آموزش دانشآموختگان که دارای توانایی ها و مهارت های لازم برای راه اندازی یک کسب و کار مناسب باشند، از وظایف اصلی در دانشگاه محسوب می شود. رسالت کارآفرینی دانشگاه ها محقق نمی گردد، مگر با ایجاد و توسعه و مدیریت بهینه شیوه های خالص و منسجم در ابعاد مختلف آموزشی و پژوهشی و فرهنگی در بین دانشجویان و کارکنان. ایجاد کانون های کارآفرینی، تاسیس پارک های تحقیقات و فناوری، تقویت روحیه پژوهشگری، افزایش بودجه پژوهش، و … می تواند رسالت پژوهشی دانشگاه را در توسعه کارآفرینی محقق سازد. در بعد رسالت فرهنگی دانشگاه در توسعه کارآفرینی با بسط و گسترش فرهنگ علمی با هدف تقویت روح تحقیق و تفکر، تقویت و گسترش ظرفیت های بالقوه دانشجویان، شان و منزلت علمی آنان محقق می گردد. در بعد رسالت آموزشی دانشگاه در توسعه کارآفرینی با ایجاد دوره های آموزشی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دروس کارآفرینی و … عملی می گردد.