سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد امیری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور الیگودرز

چکیده:

در شرایط امروز اقتصاد کشور و نارسایی های داخلی و خارجی که منجر به وضع ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیرنفتی و بیماری های اقتصادی از این دست شده است؛ نگاهی به وضعیت جهانی اقتصاد،ما را به سوی این باور می کشاند که رشد فرهنگ کارآفرینانه، تنها راه بهبود بیماری امروز اقتصاد کشور و پیشگیری از وخامت حال فردااست. لذا از آن جهت که برگزیدن زندگی کارآفرینانه و توسعه فرهنگ کارآفرینی نیازمند فرهنگسازی و آموزش است، نقش مولفه های فرهنگی در توسعه و ترویج آمورش کارآفرینی تبیین می گردد. علی رغم اینکه کارآفرینی رویکرد اقتصادی است اما امروزه صاحبنظران دورویکرد مهم فرهنگی- اجتماعی و رویکرد روان شناختی یا شخصیت کارآفرینانه را همراه آن مطرح میکنند. در این بین دانشگاهها ومراکز آموزشی نقش بسزایی در توسعه فرهنگ کارآفرینی ایفا می کنند و مولفه های فرهنگی اعم از ویژگی های شخصیتی- رفتاری کارآفرینان و ویژگیهای محیطی در آموزش های کارآفرینی منشا تحولات عمیق و بزرگی گردیده است. آموزش کارآفرینی سیاستی است که به طور مستقیم در کمیت و کیفیت عرضه کار آفرین در یک جامعه اثر می گذارد. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته که حتی الامکان موانع و مشکلات بر طرف شده اند، دولت ها به شکوفا کردن توان بالقوه مردم پرداخته اند. بااجرای این سیاست همواره می توان به اهداف گوناگونی مانند شناخت فرصت ها و چگونگی بهره برداری از آن ها، آشنایی با تکنولوژی ودانش فنی جدید و چگونگی به کارگیری آن ها، روش های جدید علمی مدیریتی و بازرگانی جامه عمل پوشید.