سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سمیه صاحبی – دانشجوی مدریت آموزشی
مجتبی تجری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

چکیده:

سازمان های موفق سازمان هایی هستند که مدیران کارشناسان و کارکنان آن براساس استراتژی سازمان همواره دریک رقابت پویا بهدنبال نوآوری و خلاقیت اندو تفکر درنیروهای سازمان به صورت یک عادت و وظیفه سازمانی تلقی می گردد بطور کلی نوآوری را میتوان خلاقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده درنظر گرفت و یا به عبارتی دیگر نواوری یعنی اندیشه خلاق تحقق یافته تعریف میگردد درهمین راستا سازمان های متعددی درسطح جامعه عهده دار فراهم نمودن بسط و گسترش بستر نواوری میباشند که از جمله مهمترین این سازمان ها میتوان به دانشگاه و نقش مهم و حیاتی آن درنواوری اشاره نمود امروزه دانشگاه ها دردستیابی به اهداف اقتصاددانش محور و نظام نوآوری وظیفه تولید انتقال و انتشار دانش و آموزش وتربیت نیروی انسانی را برعهده دارند بی تردید یکی از مهمترین انتظارات از اموزش عالی اموزش و انتقال فرهنگ جدید به مشتاقان آن و تحقیق و نوآوری درعرصه های علمی است زیرا نوآوری به تلاش انسان ها به منظور تامین و ارضای نیازهای خود که به جستجو و ابداع راه های مناسب می انجامد مربوط است