سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیرا ابراهیم پورکومله – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
سروش قبادی – دانشجوی روانشناسی بالینی
کامیان خزایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

موضوع اشتغال ودستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یکجامعه محسوب میشود دانشگاه های امروزی بایستی ضرورت توجه به پدیده کارافرینی و افزایش قابلیت های کارافرینانه دردانشجویان را از اهداف و رسالت های عمده خود قلمداد کنند یکی از گامهای اساسی برای توسعه کارافرینی توجه به امر آموزش متناسب با نیاز روی صنایع می باشد از طرف دیگر جذب فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور دربازار کار منوط به داشتن توانایی ها و ویژگیهایی است که بخشی از آنها می بایست درطول دوران تحصیل ایجاد گردد با این حال می توان اذعان نمود که فرهنگ سازی کارافرینی که همانا توسعه و تقویت روحیه کارافرینی و آموزش آن دردانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می باشد به عنوان راه حلی برای این معضل حاد مطرح می شود.