مقاله دانشگاه موج چهارم،تعاملات رشته ای و شهرهای خلاق (واکاوی راهبرد بهینه در کشور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۳۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: دانشگاه موج چهارم،تعاملات رشته ای و شهرهای خلاق (واکاوی راهبرد بهینه در کشور)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه موج چهارم
مقاله تعاملات رشته ای
مقاله شهرهای خلاق
مقاله میان رشته ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادیان مهیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خلاقیت و موج چهارم عصر مجازی در شهرهای آینده جهان نه یک انتخاب بلکه یک اجبار خواهد بود.لذا کشورهای پیشرفته چندی است که علاوه بر پرداختن به مفاهیم این دو موضوع،زمینه های استقرار شهرهای خلاق مبتنی بر موج چهارم عصر مجازی را فراهم و به ابزارهای استقرار شهر موعود فوق الذکر از جمله دانشگاه موج چهارم پرداخته اند.اما در ایران مساله این است که به ارتباط شهرهای خلاق و دانشگاه موج چهارم به اندازه کافی پرداخته نشده است.بنابراین، این پژوهش به سبب اهمیت موضوع با روشی تحلیلی کاربردی مبتنی بر استفاده از مدل دلفی در کنار مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی به هدف واکاوی راهبرد بهینه در کشور در ارتباط با تعاملات رشته ای دانشگاه موج چهارم و ارتباط آن با شهرهای خلاق فردای کشور به تحقیق پرداخت. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید رشته های مهندسی شهرسازی،جغرافیا و برنامه ریزی شهری و فناوری اطلاعات بوده که ۶۴ نفر از مدرسین رشته های فوق الذکر به صورت نمونه انتخاب گردیدند.بر اساس یافته های تحقیق که به صورت نکات راهبردی ارائه گردید،دانشگاه موج چهارم و شهرهای خلاق فردای کشور تاثیر متقابلی بر یکدیگر خواهند داشت که در این چارچوب تاسیس میان رشته ای های متاثر از شرایط شهرهای خلاق و مبتنی بر موج چهارم عصر مجازی از نکات اساسی راهبردی دستیابی به شهرهای خلاق در آینده کشور خواهد بود. در انتها نیز بر اساس یافته های تحقیق، راهکارهایی نیز پیشنهاد گردید.