مقاله دانشگاه اسلامی و چشم انداز آن از منظر قرآن کریم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم از صفحه ۹۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: دانشگاه اسلامی و چشم انداز آن از منظر قرآن کریم
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چشم انداز دانشگاه
مقاله دانشگاه اسلامی
مقاله آینده نگری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: مروتی سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: جوشن آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعیین چشم انداز و طراحی افق های روشن برای رشد و تعالی، نخستین و پایه ای ترین گام در جهت تدوین معماری مطلوب هر سازمان و نهاد است. به رغم تلاش های فراوان در عرصه دستیابی به جایگاه مطلوب دانشگاه در کشور اسلامی مان و نیز بحث اسلامی سازی این نهاد مقدس، هنوز به نحو مطلوب به ترسیم چشم انداز این نهاد برمبنای آموزه های اسلامی پرداخته نشده است. در مقاله حاضر تلاش شده است با مروری بر سر فصل های مفهوم شناسی چشم انداز و دانشگاه اسلامی، ویژگی های بارز دانشگاه اسلامی و شاخص های چشم انداز دانشگاه اسلامی به تبیین این موضوع پرداخته شود و با تحلیل و بررسی آیات قرآن کریم، چشم انداز و سیمای شایسته این نهاد ترسیم شود. پژوهش حاضر، دانشگاه اسلامی را نهادی با سه مشخصه ذاتی یا مولفه بنیادین هویت علمی، جهت گیری اسلامی و هویت دینی، فایده مندی و خدمت گذاری معرفی می کند و با طراحی چشم انداز مطلوب آن، که متشکل از شاخص های دانایی، توانایی، نیکویی و زیبایی است، به الگوسازی و ترسیم پیکر و چارچوب اسلامی اش پرداخته است.