سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی شجاعی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود
زاهدی عزیزپور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

چکیده:

دانشگاه ها از جمله نظامهای اجتماعی هستند که نیروی محرکه آگاهی بخش و برج فرمانده فکرجوامع شناخته شده اند.دانشگاه مرکز گردآمدن انسانهای مشتاق دانش وفن؛جایگاه پرورش سرمایه انسانی،عامل نوسازی،مناسبات اجتماعی وابداع تکنولوژی،مغز متفکرجامعه ،توسعه وتولید علم است بهبیان دیگر دانشگاه برجسته ترین سازمان علمی ومترقی در هر کشوراست واضح است که هر اندازه کشوری از توان علمی وتحقیقاتی برخوردار باشد وابستگی آن به بیگانگان کاهش می یابد. مقاله حاضر نمایانگر بخش کوچکی از ارتقای سطح علمی توسط دانشگاه آزاد می باشد که اطلاعات موردنیاز این مقاله از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. در این مقاله ابتدا به توضیح درباره علم پرداخته شده و تعریف علم از نظر صاحب نظران مورد بررسی قرار گرفته سپس درباره تولید علم و عوامل موثر در تولید علم مطالبی گفته شده و پس از آن به نقشدانشگاه در تولید علم و تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اشاره شده است و در نتیجه آمار و ارقام نشان دهنده این است که دانشگاه آزاد اسلامی در تولید علم نقش موثری داشته و خواهد داشت