سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سوسن اصغری – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

توسعه پایدار یعنی بالا رفتن کیفیت و سطح زندگی براساس استاندارد درست توسعه همراه با عدالت اجتماعی برای تمام اقشار جامعه، طوری که در اثر پیشرفت و توسعه نسل های آینده صدمه نبیند و برنامه ریزی برای تاراجزمان فعالی نباشد. مهمترین مصداق ناپایداری توسعه در ایران مسایل محیط زیستی و حفاظت از محیط زیست، توسعه دانش محیط زیست در ابعاد (فهم، بینش، نگرش و خرد) می باشد.دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل داشتن حربه خوب آموزش می تواند برای افزایش خرد و بینش محیط زیستی و کمک به اشاعه فرهنگ درست محیط زیست گام بردارد زیرا که فرهنگ محیط زیست مبتنی بر ارزشهایاخلاقی و فرهنگی می باشد و دانشگاه آزاد اسلامی با برخورداری از اراده سیاسی در افزایش آگاهی و خرد محیط علمی کمک به پایداری توسعه می نماید و در کاهش ناپایداری و تخریب محیط زیست که بالاترینثروت و منبع الهی می باشد با اهداف انسانی در رسیدن به توسعه پایدار می تواند وزنه موثری در جامعه ایرانی شود. زیرا که افزایش فرهنگ محیط زیست برای نگه داری از ثروت و منابع طبیعی نیاز به خرد و بینش وآگاهی جامعه دارد. این افزایش گام مثبت و مفید برای توسعه پایدار از سوی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد